دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی درس خط باز و بسته

۲,۰۰۰ تومان

دانلود درس پژوهی
ریاضی پایه اول ابتدایی درس خط باز و بسته
فايل ورد و قابل ويرايش
تعداد صفحات: 29
قسمتي از فايل:
طرح درس
نام کتاب : ریاضی پایه اول ابتدائی. زمان تدریس:45 دقیقه.
عنوان درس :خط باز و بسته. تاریخ تدریس:
روش تدریس : مجسم و غیر مجسم. تعداد فراگیر:32 نفر.
نام مدرس :
هدف کلی :آموزش خط باز و بسته.
هدف جزئی:
– معنای خط باز و بسته را بیان کند.
– آشنایی با مفهوم خط باز و بسته.
– نمونه هایی از خط باز و بسته را نشان دهد.
هدف های رفتاری :
– دانش آموز بتواند در مدت زمان 5 دقیقه و در کلاس درس فقط یک خط باز را بکشد.
– دانش آموز بتواند در مدت زمان 10 دقیقه و در کلاس درس یک خط بسته و یک خط باز را رنگ کند
– دانش آموز بتواند در شرایط یکسان در محوطه حیاط مدرسه و با استفاده از گچ بر روی زمین با استفاده از خط باز و بسته یک نقاشی بکشد.

فروشنده